Dane osobowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PROGRESS. Doradztwo PR i CSR. Anna Ruszczak” z siedzibą w Piasecznie, 05-500, ul. Kościuszki 10 lok.1, zwanym dalej Administratorem, dane te są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 pkt b RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy.

Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Macie też Państwo prawo wystosować wniosek o usunięcie danych, który będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy.

Wszelkie informacje proszę przesyłać na adres anna@ruszczak.com.pl