Zrównoważony rozwój/ CSR/ ESG

To nie moda – to konieczność.To zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania i przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę jakości życia pracowników wraz z ich rodzinami, jak również lokalnych społeczności i społeczeństwa jako całości.

To odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Aby w pełni wypełniać zobowiązania wynikające z tej odpowiedzialności, przedsiębiorstwa powinny posiadać mechanizmy integrujące kwestie społeczne, środowiskowe i etyczne ze swoją strategią i działalnością, w ścisłej współpracy z interesariuszami, aby:

  1. maksymalizować tworzenie wspólnych wartości dla ich właścicieli/udziałowców i innych zainteresowanych stron oraz społeczeństwa jako całości
  2. rozpoznawać, zapobiegać i łagodzić ich możliwe negatywne skutki.

Liczba firm, które interesują się społeczną odpowiedzialnością stale rośnie. Nie zawsze jednak inicjatywom z zakresu CSR towarzyszy sprawnie zaprojektowana komunikacja. Tymczasem w myśl starej zasady: „Jeśli coś robisz, a o tym nie mówisz, to tak jakbyś nic nie robił”, budowanie dialogu z interesariuszami jest niezbędne. Przedsiębiorstwa, które to zrozumiały już dziś mogą cieszyć się zaufaniem i wysoką rozpoznawalnością swojej marki w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu.

Usługi PROgress:

  • Analiza bieżącej sytuacji i opracowanie/przemodelowanie strategii CSR
  • Identyfikacja i nawiązanie relacji z najważniejszymi interesariuszami
  • Opracowanie i wdrażanie kampanii społecznych
  • Komunikacja CSR wewnątrz i na zewnątrz firmy
  • Opracowanie i komunikacja raportów na temat działań CSR firmy
  • Opracowanie materiałów edukacyjnych
  • Szkolenia