Komunikacja korporacyjna

Reputacja i wizerunek to jeden z najcenniejszych zasobów firmy lub organizacji, często niedoceniane, a stanowiące o przewadze konkurencyjnej na rynku. Zarządzanie reputacją i wizerunkiem to proces długotrwały i wielowarstwowy. Buduje się je latami, a stracić można w sekundę.
Usługi PROgress:

  • Audyt komunikacyjny
  • Budowanie misji, wizji i wartości
  • Budowanie relacji z interesariuszami
  • Relacje z mediami
  • Komunikacja w procesie zmiany
  • Wydarzenia specjalne i spotkania z mediami