Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna jest integralną częścią kreowania wizerunku. To proces ciągły i powinien być dopasowany do kultury organizacyjnej danej firmy, do jej wizji i związanej z nią strategii rozwoju. Od jakości komunikacji wewnętrznej zależy pozytywna ocena przez pracowników, ich identyfikacja z firmą oraz zaangażowanie. Dzięki właściwie dobranym narzędziom można przeciwdziałać  kryzysom wewnętrznym.
Usługi PROgress:

  • Audyt komunikacyjny
  • Opracowanie, wdrożenie i realizacja strategii komunikacji wewnętrznej
  • Zarządzanie poszczególnymi kanałami i narzędziami komunikacji wewnętrznej