Relacje z mediami

O sile oddziaływania mediów, która może firmę lub organizację wynieść na szczyty popularności lub strącić ją w przepaść, chyba nikogo przekonywać nie trzeba. Kontakty z mediami są jednym z podstawowych i najważniejszych narzędzi public relations – składową strategii komunikacji, promocji marki czy produktu.. Oznaczają budowanie przez firmę lub organizację korzystnych dla obydwu stron relacji. Celem samym w sobie jest tu wypracowanie takich więzi z dziennikarzami, aby chętnie i skutecznie przekazywali za pomocą mediów, w których pracują, ściśle określonych informacji do określonych grup docelowych. Przy ich pomocy buduje się więc pozytywny obraz organizacji.
Usługi PROgress:

  • Prowadzenie biura prasowego
  • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z mediami
  • Przygotowywanie komunikatów prasowych
  • Organizacja spotkań i konferencji prasowych
  • Organizacja wspólnych akcji partnerskich z mediami