Wydawnictwa firmowe

Prawidłowo zredagowane i wydane czasopismo firmowe (wewnętrzne i zewnętrzne) pomaga skutecznie dotrzeć do określonej grupy docelowej. Mimo ery mediów elektronicznych, ten sposób komunikowania cieszy się nieustającą popularnością wśród pracowników, klientów lub konsumentów. Limitowane wydawnictwa jubileuszowe lub związane ze szczególną okazją, pozostają cenną pamiątką dla pracowników lub partnerów biznesowych.
Usługi PROgress:

  • określenie zadań komunikacyjnych i koncepcji merytorycznej wydawnictwa
  • opracowanie layout’u
  • przygotowanie zawartości
  • opracowanie tekstów
  • sesje fotograficzne
  • opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku
  • nadzór nad pracą drukarni